Cantorin lause

Tehtävä nelikulmioista

Tutki eri tavalla piirrettyjä monikulmioita: Vasemmanpuoleinen on piirretty vapaasti ja oikeanpuoleinen on piirretty ympyrän kehäpisteitä apuna käyttäen. Molemmissa on lisäksi sivujen keskinormaalit, vasemmanpuoleisessa mustat, oikeanpuoleisessa punaiset. a) Tutki keskinormaaleja, mitä huomaat? b) Keksitkö perustelun havainnollesi?