Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Punt van Fermat van een driehoek

OnUpDate en SetPointSize

In dit voorbeeld kan een leerlingen het punt Z verslepen en op zoek gaan naar het punt van Fermat ABC. Komt het punt in de omgeving dan wordt de voorstelling ervan groter. Onderzoek de eigenschappen van  het punt Z en spoor op hoe dit gerealiseerd is.

Raak je in de omgeving dan verandert het punt Z van uitzicht / scripting onupdate voorbeeld