Interpretació gràfica d'un sistema 2x2

Resolució gràfica d'un sistema d'equacions lineals: 1- Aïlleu el valor de y a cada equació i feu una taula de valors i el gràfic corresponent 2- Esbrineu quin és el punt de tall de les dues rectes 3- Indiqueu la solució del sistema 4- Modifiqueu els coeficients del sistema en la finestra de GeoGebra i comproveu la vostra solució.
1- Que passa si les rectes són paral·les? Doneu valors als coeficients fins obtenir dues rectes paral·leles. Comproveu què passa amb la solució. 2- Que passa si les dues rectes són iguals? Doneu els valors adients per obtenir dues rectes iguals. Comproveu què passa amb la solució.