Getalwaarde van een veelterm zoeken

Getalwaarde van een veelterm zoeken

Teken van a en D als de grafiek van een tweedegraadsfunctie gegeven is

Macht maal een macht.

Machten: een macht maal een macht.

Bespreken van f(x) = a^x.

Eigenschappen van [math]f(x)=a^x[/math]

De radiaal

Optellingformules

Scherm p 15 (lw 68) p 41 (lw4)

Scherm p 15 (lw 68) p 41 (lw4)