Poďme na výlet do sveta rýchlostí

[table][tr][td][img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Einstein1921_by_F_Schmutzer_2.jpg/192px-Einstein1921_by_F_Schmutzer_2.jpg[/img][/td][td][b][color=#0000ff]Výročie: [/color][/b]V roku 2015 celý vedecký svet oslavoval 100 rokov Einsteinovho nového vysvetlenia gravitácie, ktorej účinky poznáme už od útleho veku – často v bolestivej podobe. [br][br]Einsteinovo vysvetlenie, nazývané odborne [i]všeobecná teória relativity, [/i]vysvetľuje nielen to, ako a prečo veci padajú na Zem, alebo ako a prečo sa pohybujú planéty okolo Slnka, ale zahŕňa v sebe aj popis dvoch "hraníc" nášho vesmíru.[/td][/tr][/table][b][color=#0000ff]Dva svety teórie relativity:[/color][/b] Jednou je svet veľmi gigantických vecí, akými sú čierne diery, neutrónové hviezdy, či sám vesmír. Druhou je svet veľmi rýchlych vecí, akou je napr. svetlo, či signál globálneho pozičného systému (GPS), ktorý využívame pri navigácii. [br][br][color=#0000ff][b]Nobelovka[/b]: [/color]V roku 1915 Einstein na základe teórie relativity pre svet gigantických vecí predpovedal existenciu gravitačných vĺn. Tohto roku traja fyzici získali Nobelovu cenu za vymyslenie, vytvorenie detektora gravitačných vĺn (LIGO) a za experimentálne pozorovanie gravitačných vĺn, ktoré vytvorili zrážkou čierne diery v rokoch 2015 a 2016 týmto detektorom.
[b][color=#0000ff]Svet rýchlostí:[/color][/b] Hoci meno Einstein je synonymom génia, pozoruhodné je, že sám Einstein na margo svojich objavov tvrdil[sup][1][/sup]:„Nemám žiadny špeciálny talent. Som len vášnivo zvedavý[sup][2][/sup].“ [br]Poďme sa preto pozrieť na svet rýchlostí, ktorý si vieme ľahšie predstaviť a prebuďme svoju zvedavosť, na ktorú nás nabáda sám Albert Einstein. Výsledkom nášho snaženia bude správne pochopenie jedného zo základných výsledkov teórie relativity a tiež vysvetlenie zaujímavého paradoxu teórie relativity.
[b][color=#ff0000]Aktivita (hodnotíme): [/color][/b]Na stránke [i]wikipédie[/i] ([b][url=https://en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magnitude_(speed)]tu je odkaz[/url][/b]) preskúmajte svet rôznych rýchlostí zosumarizovaný v tabuľke. [br][br][color=#ff0000]Vyberte podľa vás päť najzaujímavejších vecí danej tabuľky[/color] a svoj výber elektronicky pošlite cez [b][color=#0000ff][url=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgeaKWOyrYmpJ1nDJtnA0FxsxJR1OaKufpJTFxxFIMfwKFig/viewform]goo.gl/jPpiov[/url][/color][/b]. Do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko.[size=85][b][color=#0000ff][i]Tip: [/i][/color][/b][i]Ak máte problém s porozumením textu, využite, že vaše mobilné zariadenie alebo PC dokáže stránku veľmi rýchlo preložiť do jazyka, ktorému rozumiete najlepšie.[/i] [/size]
[size=85][1] Pri objavení všeobecnej teórie relativity sa vraj prvotným impulzom stal padajúci natierač striech z obytného domu neďaleko patentového úradu, ktorého videl Albert Einstein sediac na svojej úradníckej stoličke pri posudzovaní patentov. Pravdepodobné je, že ide len o ľudovú historku. Podobne ako v prípade Issaca Newtona, ktorý vraj prišiel na svoju teóriu gravitácie, keď mu spadlo jablko na hlavu.[br][2] [url=https://en.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein]https://en.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein[/url]; obrázok Einsteina [url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Einstein1921_by_F_Schmutzer_2.jpg]https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Einstein1921_by_F_Schmutzer_2.jpg[/url][/size]

Information