שיקוף של משולש

בפעילות זו תבדקו איזה משולש האם ואיזה משולש מתקבל כשמשקפים משולש בצלעוותיו
המשולש הכחול הוא משולש שונה צלעות, גררו ובדקו א. שקפו אותו באחת הצלעות. (הקישו בתוך המשולש ואחר כך על הצלע שבה משקפים.) גררו קודקודים ובדקו עבור איזה סוג משולש, המשולש ושיקופו ייצרו משולש שווה שוקיים ב. בחרו מבין חמשת המשולשים משולש שאם תשקפו אותו באחת מצלעותיו, יתקבל משולש שווה שוקיים. בצעו את השיקוף. באיזו צלע שיקפתם? הסבירו מדוע התקבל משולש והוכיחו, באמצעות חפיפה, שהוא שווה שוקיים ג. איזו צורה מתקבלת כאשר משקפים משולש ישר זווית שונה צלעות ביתר? בחרו משולש מתאים שקפו, גררו, והוכיחו ד. איזו צורה מתקבלת כאשר משקפים משולש קהה זווית בצלע שמול הזווית הקהה? בחרו משולש מתאים שקפו וגררו ה. איזו צורה מתקבלת כאשר משקפים משולש חד זוויות באחת מצלעותיו? בחרו משולש מתאים שקפו וגררו ו. איזו צורה מתקבלת כאשר משקפים משולש ישר זווית ושווה שוקיים ביתר? בחרו משולש מתאים שקפו וגררו ז. איזו צורה מתקבלת כאשר משקפים משולש שווה צלעות באחת מצלעותיו? בחרו משולש מתאים שקפו, גררו, והסבירו