Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Punts notables d'un triangle

Marca la casella de les mitjanes a l'applet de sobre i defineix amb les teves pròpies paraules, què són les mitjanes d'un triangle.

Com es diu el punt que surt de la intersecció de les mitjanes d'un triangle?

Amb quines rectes obtenim el punt que ens permet dibuixar una cricumferència inscrita al triangle

Com definiries les altures d'un triangle?

Com s'anomena el punt d'intersecció de les mediatrius dels tres costats d'un triangle?

Modifica el triangle i observa que els punts notables d'un triangle (baricentre, ortocentre, incentre i circumcentre) estan sempre alineats formant una recta. Com s'anomena aquesta recta?

Dibuixa circumferències inscrita i circumscrita d'aquest triangle.