Úvodní informace

Interaktivní učební pomůcka je určena do předmětu Konstrukční geometrie vyučované na katedře matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Obsahuje názorné konstrukce a zdůvodnění těch konstrukcí složitějších.

Základní věty v pravoúhlém trojúhelníku

Základní věty

Geometrické dělení

Geometrické dělení

Konstrukce zlatého řezu

Zlatý řez

Information