Διακρότημα με ήχο

Η προσομοίωση εμφανίζει ένα διακρότημα που δημιουργείται από δύο ηχητικά κύματα, το οποίο ακούγεται.