Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Ostwalds fortyndingslov

Illustration af Ostwalds fortyndigslov for en monoprot syre. I diagrammerne er protolysegraden plottet som funktion af syrens formelle koncentration. Diagrammet til højre er et udsnit af diagrammet til venstre. Protolysegaden er defineret som den brøkdel af syren der er protolyseret, og kan bestemmes ud fra dens styrkekonstant og dens formelle koncentration : . Med skyderen 'pKs' ændres syrens styrkeeksponent. Default er eddikesyre ().