voorwerp met constante breedte

mangaten

Riolen en putten zijn toegankelijk via zogenaamde mangaten en veiligheidshalve dek je die best af. Meestal is zo'n deksel cirkelvormig en dat is geen toeval. Een cirkel heeft een constante breedte. Een cirkelvormig deksel kan dus nooit in de put vallen, in tegenstelling met een vierkant deksel. En omdat ook een Reuleaux driehoek een constante breedte heeft, kan je dus naast cirkelvormige deksels ook Reuleaux driehoeken gebruiken. Hieronder zie je naast een cirkelvormig deksel een deksel van het waterleidingsnet in San Francisco in de vorm van een Reuleaux driehoek.
Image