Power (IQ)

Het IQ van Belgen is normaal verdeeld met verwachte waarde 100 en standaardafwijking 15. Men vermoedt dat het gemiddelde IQ van alle Belgen toegenomen is en neemt daarom een EAS van omvang 80. 1. H0: = 100; 2. Ha: > 100; Experimenteer met de power als functie van het gemiddelde IQ van alle Belgen.