Lan-orriaren Adibidea: Ekuazio Linealak

Behean dagozkien irristailuen bidez alda daitezkeen m eta b parametroak dituzten bi ekuazio lineal ikus daitezke.

1. Ariketa

Aztertu ekuazio linealen parametroek nola aldatzen dituzten dagozkien Ikuspegi Grafikoko zuzenak irristailuen balioak aldatuz.

2. Ariketa

Saiatu parametroak aldatzen zuzenek koordenatu-sistemaren jatorrian elkar moz dezaten. Zenbat soluzio aurki ditzakezu?