Vinkelsumman i polygoner

Undersök genom att dra i punkterna, vilken/vilka vinkelsummor som är möjliga i en[br]a) trehörning[br]b) fyrhörning[br]c) femhörning[br]d) Försök hitta ett samband mellan vinkelsumman och antalet hörn i en polygon. [br] Använd ditt samband för att beräkna vinkelsumman i en 7-hörning, 8-hörning och n-hörning.

Information: Vinkelsumman i polygoner