Společná akce DUZRC a VYZRC!

Duté a vypuklé zrcadlo mají stejné poloměry křivosti (8 cm). Vzdálenost vrcholů zrcadel je 10 cm. Středy zrcadel leží na stejné přímce jako vrcholy. Ve které vzdálenosti a od DUZRC máme postavit předmět, aby jeho obrazy v obou zrcadlech byly stejně veliké?