Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Parameterfremstilling for cirkel

Viser et punkts bevægelse på en cirkel
Du kan ændre centrum ved at trække i punktet C og du kan ændre radius ved skyderen r.