X(43) X(6)- conjugate of X(1)

Onderwerp:
Coördinaten

X(6)- conjugate of X(1)

X(1) is the incenter of the triangle ABC. P, triangle center X(43) is the X(6) Ceva conjugate of X(1). This means that P, the X(6)-Ceva conjugate of X(1) is given by the perspector of the Cevian triangle of X(6) and the anticevian triangle of X(1). The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle.

X(6) toegevoegde van X(1)

X(1) is het middelpunt van de ingeschreven cirkel van de driehoek ABC. P, driehoekscentrum X(43) is de X(6) Ceva toegevoegde van X(1). Dit betekent dat P, de X(6)-Ceva toegevoegde X(1) het perspectiefcentrum is va de Ceva driehoek van X(6) en de anticeva driehoek van X(1). De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.