Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Największa objętość prostopadłościanu

Jeżeli po załadowaniu apletu zmienił się kształt przycisku, załaduj go jeszcze raz. (Zmienione przyciski zachowują swoją funkcjonalność.)
Interpretacja w postaci wykresu dla zadania optymalizacyjnego oparta jest na pomyśle M. Zbińkowskiej