Ma2 - Geometri - Vinkelsumman i en månghörning

Författare/skapare:
Anders Grönqvist
Område(n):
Geometri
Här kan ni undersöka hur vinkelsumman ändrar sig en månghörning, tex hur stor är vinkelsumman i en 5 hörning? Kan du upptäcka mönstret som uppträder?
Ändra på n (genom att dra i glidaren) 1. Hur många trianglar kan man “rita” in i en 4 hörning 2. Hur många trianglar kan man “rita” in i en 5 hörning och så vidare 3. Hur många trianglar kan man “rita” in i en n hörning. 1. Summera trianglarnas vinklar i en 4 hörning. Hur stor blir 4-hörningens vinkelsumma? 2. Summera trianglarnas vinklar i en 5 hörning. Hur stor blir 5-hörningens vinkelsumma? 3 . Summera trianglarnas vinklar i en n hörning. Hur stor blir n-hörningens vinkelsumma?