Sumes i restes d’alta velocitat

Primer has de clicar el botó de començament amb parèntesis, (-5)+(+8), o sense parèntesis, -5+8, i durant un minut has de clicar la resposta. Si és correcta torna a preguntar altra operació, i si la resposta és incorrecta desapareix el botó. Al final sabràs la quantitat de sumes que pots fer en una hora.