islamitische geometrische patronen

Onderwerp:
Symmetrie
Lange tijd stonden voor velen islamitische decoratieve patronen synoniem voor passer-en-liniaalconstructies en het Alhambra in Granada. Een ophefmakend artikel uit 2007 in Science kreeg veel media aandacht en opende de ogen van de wereld voor patronen uit o.a. Iran met heel andere aanpak, die tot dan toe slechts door specialisten gekend was. Plots had iedereen de mond vol van girih tegels, quasi-kristallijne structuren en Penrose betegelingen. Het artikel wekte grote belangstelling, zowel bij leken als bij specialisten. Kenners reageerden, gaven hun eigen kijk op het verhaal. De laatste jaren verschenen dan ook zeer interessante artikels en heel mooie boeken. Dit GeoGebraboek leidt je doorheen een fascinerende wereld van motieven, (on)mogelijke symmetrieën en het werk van een aantal specialisten. Wil je ook meer te weten komen over muqarnas, ga dan naar mijn GeoGebraboek op https://www.geogebra.org/m/rxrzrht3.
islamitische geometrische patronen

Inhoudstafel