Κύλινδρος σε οριζόντιο επίπεδο

Το πρόγραμμα εμφανίζει έναν κύλινδρο που κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με ρυθμιζόμενη αρχική ταχύτητα και τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω του. Εξελίσσεται έως κάποια ρυθμιζόμενη χρονική στιγμή και υπολογίζει την ταχύτητα υ, επιτάχυνση α, την μετατόπιση x και την στατική τριβή Τστ.