Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Valor crítico dado un nivel de confianza

Na Inferencia Estatística aparece o concepto de nivel de confianza , un valor que habitualmente se expresa en tanto por cento e que corresponde á fiabilidade que concedemos a un resultado. Cada nivel de confianza ten asociado un valor chamado valor crítico . Na distribución normal estándar a probabilidade do intervalo coincide co nivel de confianza . Simbolicamente, . Esta aplicación explica cómo se calcula o valor crítico a partir dun nivel de confianza coñecido.