Højst tre spejlinger - eksempel 1

Konstruer tre spejlingsakser, sådan at firkant ABCD afbildes i firkant A'''B'''C'''D'''. Du kan se stikord til konstruktionen nederst på siden. Der er kun medtaget de nødvendige værktøjer, men hvis du ønsker det, kan du gendanne værktøjsbjælken via menuen Værktøjer, Tilpas værktøjslinjen. Når konstruktionen er foretaget, kan du tjekke at det er gjort rigtigt ved at spejle firkant ABCD i den første spejlingsakse, derefter spejle spejlbilledet i den anden akse og til sidst spejle det andet spejlbillede i den tredje spejlingsakse.