Graf harmonické funkce

[b]ÚKOL:[/b] Sestrojte graf harmonické funkce g: y=a sin(bx+c), kde hodnoty a, b a c jsou ovládány posuvníky.

Information: Graf harmonické funkce