Zbrajanje vektora

1. Odredi zbRoj zadanih vektora, rješenje upiši bez strelice npr. za vektor kojem je početna točka A, a završna B, napiši AB

Odgovori ispod u prazan prostor: a) += b) += c) +=   

a) += b) + = c) += d) + + =

3.Zbroji vektore, ako vektori nisu ulančani, odaberi jedinične dužine koje predstavljaju iste vektore,a ulančani su. a) += b) + = c) += d) + + =