Gràfica d'una recta amb el pendent i l'ordenada a l'origen parametritzada

Tema/es:
Geometria

Vols entendre què són el pendent i l'ordenada a l'origen d'una recta en el pla?

Aquí tenim la gràfica de la recta y = a·x + b. Mou els valors d'a i de b i veuràs com canvia la recta representada. Sabries dir que fa el valor a? I el valor b? El valor a es diu el pendent de la recta i el valor b l'ordenada a l'origen. Entens ara perquè es dieun així?