Trik 4. Trik s kalendarom

Za sljedeći trik treba ti kalendar. Sudionik u triku odabire s kalendara bilo koji mjesec u godini i u njemu odabire kvadrat dimenzija 3 x 3 (vidi sliku ispod). Dovoljno je da ti kaže prvi broj iz prvog retka zaokruženog kvadrata, a ti ćeš u nekoliko sekundi pogoditi zbroj svih uokvirenih brojeva! Ako sudionik primjerice kaže broj 3, tada je zbroj jednak 99. Računski se uvjeri da je to točno. Pokušaj otkriti tajnu ovog matematičkog trika i isprobaj ga sa svojim prijateljima.
Image