Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Posició relativa de dues rectes

Dues rectes poden tenir tres posicions relatives: - Secants: només tenen un únic punt en comú. - Paral·leles: no tenen cap punt en comú. - Coincidents: tenen tots els punts en comú. Per a determinar la posició relativa de dues rectes, podem resoldre el sistema format per les seves equacions: r: Ax+By+C=0 s: Dx+Ey+F=0   -   Si té una única solució (punt de tall), les rectes són secants. - SISTEMA COMPATIBLE DETERMINAT -   Si no té solució, les rectes son paral·leles. - SISTEMA INCOMPATIBLE -   Si té infinites solucions, les rectes són coincidents. - SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINAT Ex 1: Troba la posició relativa de les rectes següents: a) r: 2x+2y-1=0 i s: 4x+4y-5=0  b) r: x-2y+1=0 i s: -2x+4y-2=0  c) r: x+y-2=0 i s: x-2y+4=0 Ex2: Estudia el pendent i l'ordenada a l'origen en els casos anteriors. Ex3: Determina el punt de tall de les següents rectes:  a) r: x+y+4=0 i s: 2x+y-3=0  b) r: 2x+y+1=0 i s: 3x-2y+5