Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Východní okno č.5

Kostel sv. Martina ve zdi - východ

Kostel sv. Martina ve zdi - východ
Image

Detail kružby

Detail kružby

Výsledek pokusu o rekonstrukci

Postup

Poznámka: nalezení středu rozety

V konstrukci je pro nalezení rozety (té velké kružnice, která se dotýká čtyř daných kružnic) použita elipsa (+ osa okna) - (viz GeoGebra kniha - https://ggbm.at/X8b7qvmz a toto pdf - https://ggbm.at/qkawenddhttps://ggbm.at/qkawendd).
  • Je zřejmé, že ty gotický kluci tu elipsu asi nedělali. Jak na to asi šli?
  • Pro nalezení rozety jistě existuje nějaká konstrukce vycházející z řešení Apolloniových úloh - tak si to prosim tě najdi třeba zde - http://www.apolloniovyulohy.webz.cz.