Сэдэлжүүлэлт-н хуулбар

Зохиогч:
enhvvsh, tsetsegdelger
Геометрийн хувиргалтын тухай таних хэрэгсэл 1. Салхин сэнс, Агаарын бөмбөлөг, Үүл, Туг гэсэн слайдруудыг хөдөлгө. 2. Дүрс бүрийн хөдөлгөөнийг сайтар ажигла. 3. Хөдөлгөөнөөр дурс ямар байрлалд шилжиж байгааг анзаарах.
Геометрийн хувиргалтын тухай таних хэрэгсэл 1. Салхин сэнс, Агаарын бөмбөлөг, Үүл, Туг гэсэн слайдруудыг хөдөлгө. 2. Дүрс бүрийн хөдөлгөөнийг сайтар ажигла. 3. Хөдөлгөөнөөр дурс ямар байрлалд шилжиж байгааг анзаарах.
Геометрийн хувиргалтын тухай таних хэрэгсэл 1. Салхин сэнс, Агаарын бөмбөлөг, Үүл, Туг гэсэн слайдруудыг хөдөлгө. 2. Дүрс бүрийн хөдөлгөөнийг сайтар ажигла. 3. Хөдөлгөөнөөр дурс ямар байрлалд шилжиж байгааг анзаарах.