Teselace

Téma:
Geometrie
Teselace povrchu (z angl. tesellation, mozaikování, parketování) je vyplnění roviny pomocí jednoho nebo více geometrických útvarů, bez překrývání a bez mezer. Teselace, která má opakující se vzor, se nazývá pravidelná. Někdy se takto nazývají pouze teselace s pravidelnými mnohoúhelníky stejného tvaru. Příkladem jednoduché pravidelné teselace je čtvercová mřížka.

Vyjmenujte všechny pravidelné mnohoúhelníky, z nichž lze vydláždit rovinu.

Odkazy

A. Hesová: Teselace a intarzie při výuce na prvním stupni ZŠ, diplomová práce JU v Českých Budějovicích, k dispozici zde D. Rejthar: Penroseova teselace, semestrání práce FA ČVUT, prezentace (pdf)