Plnění válce - pomůcka

Autor:
mrtvyf

Válec a procenta

Občas se nám stane, že musíme počítat objem tekutiny ve válcovité nádobě. Tato tekutina však zcela válec nenaplní, ale např. jen do 70%, jak máme na obrázku. Důležitou věcí při počítání úloh nje náčrtek. Tento applet pomáhá s představou jak náčrtek k úlohám “o plnění” udělat. Pomocí modrých bodů můžete na obrázku měnit hladinu na ose sledovat míru (7=>70% dle měřítka obrázku) a pak si překreslit na papír.