Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Oval de Serlio 1 (construcció)

Oval de quatre centres a partir de dos triangles equilàters amb mateixa base i orientació oposada, en què els costats determinen les línies generatrius i el radi x de l'arc de major curvatura és variable. És el primer dels quatre ovals presentat en l'obra de Serlio.