Derivace elementárních funkcí

Zkoumáme rozdíly funkčních hodnot dy pro malé rozdíly dx. Derivace funkce f(x) v daném bodě A je odhadnuta poměrem . Pro každou polohu bodu A je na jeho souřadnici x vynesena hodnota jeho derivace . Stopa bodu při změně polohy bodu A vykreslí odhad derivace. Jak ovlivňuje změna dx stopu bodu Diff?

Derivace polynomu

Jak nazýváme limitní polohu sečny AB pro nekonečně blízké body?

Popište geometrický význam derivace funkce v bodě.

Derivace funkce y = ln x

Derivace funkce y = exp(x)

Důkazy pravidel derivování elementárních funkcí viz Portál středoškolské matematiky