Luottamusväli, populaation keskihajonta tiedetään

Luottamusvälin avulla estimoidaan eli arvioidaan, millä välillä odotusarvo on. Luottamusväliin liittyy aina luottamastaso. Tämän havainnollistuksen tavoitteena on esittää, miten luottamusväli lasketaan. Geogebrassa on erikseen työkalu, jolla saa luottamusvälejä laskettua. Kun populaation hajonta tiedetään, käytetään keskiarvon Z-estimaattia, Todennäköisyyslaskurin Tilastot välilehdeltä.
Image