Opgave 27

Teken de doornsnede van de kubus (ABCD EFGH) met vl(P,Q,R).
Construeer een hulpvlak door PQ en evenwijdig met BF. -> Teken een loodlijn a door P op AD. Construeer het snijpunt van a en AD. Noem dit punt K. Construeer het snijpunt van PQ en KC. Noem dit punt L. Dan liggen L en R beiden in vl(A,B,C) en vl(P,Q,R). -> LR is de snijlijn van deze vlakken. Construeer het snijpunt van LR en BC. Noem dit punt M. Stelling: Als een vlak 2 evenwijdige vlakken snijdt, dan zijn de snijlijnen evenwijdig. -> Construeer: * rechte b evenwijdig met RM door P. Zij N het snijpunt van b en HG * rechte c evenwijdig met MQ door P. Zij O het snijpunt van c en AE. --> Dan is PORMQN de gevraagde doorsnede.