Resolució de triangles

Tema/es:
Triangles
En aquesta activitat resoldràs diferents tipus de triangles generats de manera aleatòria amb el botó "exercici nou". Pots escollir entre triangles rectangles, o triangles en general. Has d'arrodonir els càlculs als centèsims. (La part decimal es separa amb un punt) Has d'introduir els angles en graus sexagesimals en forma incomplexa. (per exemple 35.65º amb un punt per separar la part decimal)
Toolbar Imagefes servir