Arbejde med diagonaler i firkanter

Forfatter
Charlotte
I dag skal vi arbejde med: Hvad er diagonaler? Diagonaler i firkanter – undersøge og systematisere Hvad er diagonaler? Den store danskes definition af diagonaler: ”Diagonal; det linjestykke, der i en polygon forbinder to vinkelspidser uden at være en af dens sider.”
Arbejde med diagonaler I de følgende opgaver skal i arbejde undersøgende med firkanter og deres diagonaler. I skal strukturere jeres arbejde, så det nemt kan vises til en elev, der har været fraværende i dag. I får 2*4 udsagn, som I skal forholde jer til i løbet af opgaven (måske gør det opgaven nemmere at strukturere?). Udsagnene er følgende: 1. Diagonalerne er lige lange 2. Den ene diagonal går gennem den anden diagonals midtpunkt 3. Diagonalerne skærer hinanden på midten 4. Diagonalerne står vinkelret på hinanden a. Kan du tegne en firkant hvor man kan sige ja til netop alle fire udsagn? b. Kan du tegne en firkant hvor man kan sige ja til netop 3 af udsagnene? c. Kan du tegne en firkant hvor man kan sige ja til netop 2 af udsagnene? d. Kan du tegne en firkant hvor man kan sige ja til netop 1 af udsagnene? Hvor mange forskellige kombinationer er det muligt at lave?