postkassen

Hvor skal postkassestativet plasseres

Hvor bør stativet plasseres for at den samlede lengden skal bli så kort som mulig?

Information