Cijene taksi prijevoznika

Cijena usluge prijevoza taksijem uključuje startninu i cijenu vožnje po prijeđenom kilometru. U tablici su dane cijene za tri taksi prijevoznika.
Image
Zapišite formulu za ukupan iznos usluge (u kunama) za prijevoz taksijem A kao funkciju koja ovisi o broju prijeđenih kilometara. Pomoć: označite s x broj prijeđenih kilometara, a s a(x) ukupan iznos usluge u kunama prijevoza taksijem A. Formulu a(x)=... unesite u polje za unos pa provjerite točnost zapisa. Zatim upišite formule i za taksi B i za taksi C.

Odgovorite na pitanja koristeći se grafičkim prikazom funkcija:

1. Koji je taksi prijevoznik najjeftiniji za vožnju od 3 km? Koliko iznosi cijena usluge za tu vožnju?

2. Koji je taksi prijevoznik najjeftiniji za vožnju od 10 km? Koliko iznosi cijena usluge za tu vožnju?

3. Za koju će udaljenost usluga prijevoza taksijem A i taksijem C biti jednako naplaćena? Koliko će iznositi ta (jednaka) cijena usluge?

4. Za koju će udaljenost usluga prijevoza taksijem B i taksijem C biti jednako naplaćena? Koliko će iznositi ta (jednaka) cijena usluge?

5. Kolika je razlika u cijeni usluge prijevoza taksijem A i taksijem B za vožnju od 8 km? Koji od ta dva taksi prijevoznika ima jeftiniju uslugu za tu vožnju?

6. S kojim taksi prijevoznikom za 55 kuna možemo prijeći najviše kilometara? Koliko je to kilometara?

7. Koji taksi prijevoznik niti u kojem slučaju (duljine puta) nije najjeftiniji?