Monotoniforhold

Forfatter
Kurt Jensen
Opgave 1

Figuren ovenfor viser grafen for funktionen f. Gør rede for funktionens monotoniforhold.

Opgave 2

Figuren ovenfor viser grafen for funktionen f. Gør rede for funktionens monotoniforhold.

Fortæl med dagligdagsord hvad det betyder hvis f var kursen på en aktie og x tiden målt i måneder efter nytår.