Polígonos. Triángulos

Nunha finca triangular aberta ponse pacer un animal suxeito por unha corda fixada nun punto interior da finca. ¿En que lugar debe ir fixada a corda e cal debe se-la súa medida para que o animal aproveite a extensión máxima posible sen saírse de dita finc