Applet bij H.6 Oef. 2b

Los de vragen hieronder op.

1. Verschuif de schuifbalk om alle oplossingen van de differentiaalvergelijking te vinden. 2. Voor welke waarde van C voldoet de oplossing aan de beginvoorwaarde f(0) = 0? 3. Voor welke waarde van C kan je een singuliere oplossing vinden?