GeoGebra opetuksessa -täydennyskoulutus

GeoGebra opetuksessa -täydennyskoulutus on Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen (osa LUMA-keskus Suomea) järjestämä kokonaan verkossa toteutettu maksuton täydennyskoulutuskurssi opettajille. Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille runsaasti käytännönläheisiä esimerkkejä GeoGebran opetuskäytöstä peruskoulussa ja lukiossa. Kouluttajina toimivat FT Anna Kairema Helsingin matematiikkalukiosta ja FM Jenni Räsänen Helsingin yliopistosta. Koulutuksen suunnittelussa ovat olleet mukana myös FM Jarno Koskimäki ja FM Mikko Rahikka Helsingin yhteislyseosta. Tämä kirja sisältää koulutusmateriaalien sisältämät GeoGebra-sovelmat ja opetusvideot. Lisätietoa koulutuksesta saat osoitteesta http://luma.fi/. Koulutukset ovat osa LUMA SUOMI -ohjelman kehittämishanketta Mielekäs matikka. LUMA Suomi -ohjelmaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoja hankkeesta: http://suomi.luma.fi/.
GeoGebra opetuksessa -täydennyskoulutus