Vrste trouglova

Prema dužini stranica postoje različite vrste trouglova. Nejednakostranični trougao je trougao čije su sve tri stranice različite dužine pa se i obeležavaju različitim slovima. Jednakokraki trougao je trougao čije su dve stranice jednake dužine i obeležavaju se istim slovom. Jednakostranični trougao je trougao čije su sve tri stranice jednake dužine, pa se obeležavaju istim slovom.

NEJEDNAKOSTRANIČNI TROUGAO

JEDNAKOKRAKI TROUGAO

JEDNAKOSTRANIČNI TROUGAO