Czworokąty

Zadanie 1.

Każdy prostokąt i kwadrat ma:

Zaznacz odpowiedź tutaj

Zadanie 2.

W czworokącie mamy znane trzy miary kątów: 50°, 80° i 110°. Ile stopni ma czwarty kąt?

Zadanie 3.

Jeżeli suma najkrótszego i najdłuższego boku prostokąta wynosi 10cm, to obwód prostokąta jest równy:

Zaznacz odpowiedź tutaj

Zadanie 4.

Prawda czy fałsz? Trapezem jest figura, która ma przynajmniej jedną parę boków równoległych. W związku z tym kwadrat jest trapezem.

Zaznacz odpowiedź tutaj

Zadanie 5.

W której z tych figur przekątne przecinają się pod kątem prostym?

Zaznacz odpowiedź tutaj

Zadanie 6.

Podstawa dolna trapezu ma długość 12cm. Podstawa górna jest 2 razy krótsza od dolnej, a każde ramię jest 3 razy krótsze od podstawy górnej. Ile wynosi obwód tej figury?