Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Onderlinge ligging van vlakken

Op dezelfde manier kan je ook de onderlinge ligging van vlakken onderzoeken. Wat is bijvoorbeeld de ligging van de diagonaalvlakken ACGE en BFHD?

Probeer het zelf...

Stappenplan

1Toolbar ImageSelecteer de knop Veelhoek en klik op de punten A, C, G en E (en nog eens op A) om het diagonaalvlak ACGE te creëren.
2Toolbar ImageSelecteer de knop Veelhoek en klik op de punten B, F, H en D (en nog eens op B) om het diagonaalvlak BFHD te creëren. Tip: Via de Opmaakwerkbalk kan je de vlakken verschillend inkleuren.
Je kunt het commando Snijpunten[ ] niet toepassen op veelhoeken. Maar je kunt wel een lijnstuk definiëren tussen de snijpunten van de diagonaalvlakken in het bovenvlak en in het grondvlak van de kubus.
3Toolbar ImageSelecteer de knop Lijnstuk tussen twee punten en klik op de snijpunten van de diagonaalvlakken in het bovenvlak en in het grondvlak van de kubus. Tip: De vorm van de muisaanwijzer verandert van een bol in een diamant wanneer je hem boven het snijpunt van de vlakken beweegt. 

Alternatief met commando's

Je kunt de snijlijn van de twee diagonaalvlakken ook uitwerken met commando's en je hoeft je niet te beperken tot de veelhoeken binnen de kubus.
1vlak ACGE Typ Vlak[A,C,G] in de Invoerbalk om het vlak b (ACGE) te creëren. 
2vlak BFHDTyp Vlak[B,F,H] in de Invoerbalk om het vlak c (BFHD) te creëren. 
3snijlijnTyp Snijpunten[b,c] in de Invoerbalk om de snijlijn te creëren.