Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Lineære ligninger, Grafisk løsning

Ark til grafisk løsning af lineære ligninger på formen ax+b = c. Træk i skyderne, for at justere ligningen og aflæs skæringen mellem den grønne og blå linje. Skæringens x-koordinat er løsningen.