Řezy kvadriky 2

Kvadratická plocha je zadána jako funkce dvou proměnných . Pomocí řezů rovinami rovnoběžnými se souřadnicovými osami určete o jakou kvadriku se jedná. Změnou hodnot posuvníků měníte polohu roviny řezu x =u a y=t.

Kvadriky - algebraické plochy 2. stupně

Je-li plocha popsána implicitně polynomem 2. stupně, pak je to jedna z následujících ploch: elipsoid, hyperboloid, eliptický paraboloid, hyperbolický paraboloid, válcová plocha, kuželová plocha.

Jaká plocha je popsána?